Projekt "Scor en stud"

Sådan ser konceptet ud i 2019

ØKOLOGISK KØD OG GODE OPLEVELSER

Spøttrupstuden er en økologisk stud, som afgræsser de saftige enge ved Spøttrup Sø. Når du køber en anpart i en Spøttrupstud, så får du helt konkret anpart i en bestemt stud, som du kan følge fra den kommer på græs først i maj og frem til efteråret. Efter en sommer på ”feddet” ved Spøttrup Borg bliver studene slagtet i oktober. Du får kødet slagtet og parteret lige klar til at lægge i fryseren. Som anpartshaver inviteres du desuden til den store ”studene lukkes på græs” dag i foråret (5. maj kl. 14.00).

Skal jeg købe en hel økologisk Spøttrupstud ?

Du må selvfølgelig meget gerne købe din egen stud enten alene eller sammen med familie, venner eller kollegaer. Af praktiske grunde foregår salget dog i anparter på enten 1/8 eller 1/4, hvilket svarer til ca. 35 kg eller ca. 70 kg. Partering af studene foregår på den måde, at alle får del i kødet fra hele studen.

Hvad koster en økologisk Spøttrupstud?

1/4 økologisk stud på 70 kg koster 4.550 kr. inkl. moms. 1/8 økologisk stud på 35 kg koster 2.275 kr. inkl. moms. Eftersom det en helt bestemt stud, man køber anpart i, betyder det, at vi endnu ikke ved, hvor meget studen ender med at veje. Som anpartshaver er du dog garanteret 70 kg økologisk kød ved 1/4 og 35 kg kød ved 1/8 stud. Hvis din stud ender med at veje mere end 280 kg ialt efter slagtning, bliver din anpart tilsvarende større, og de ekstra kg kød afregnes efterfølgende. Vejer den mindre, får du penge retur. Udvælgelsen af stude til anpartshaverne bestemmes ved lodtrækning den dag studene sættes på græs (5. maj).

Hvordan foregår slagtning og levering?

Spøttrupstudene slagtes og parteres på godkendt slagteri. Alle anpartshavere får besked på mail, når deres studekød er klar, og man kan herefter på et fastsat tidspunkt hente sin anpart. Der slutafregnes efter slagteriets vægtangivelse på kassen med kød.
I 2018 skal kødet afhentes fredag den 1. november kl. 15.30-17.30 på p-pladsen ved Spøttrup Borg.

Hvordan køber jeg en anpart?

Du sender en mail til finn.d.andersen@skolekom.dk med oplysning om navn, adresse, telefon og hvor stor en anpart du ønsker at købe.
Du vil snarest modtage besked om, der stadig er ledige anparter.

I 2018 havde vi 15 stude og 60 anpartshavere, men vi udvider projektet til 15-20 stude i 2019, så nye interesserede kan komme med i det spændende projekt.

Forbehold:       

Der tages forbehold for, at der er udsolgt af spøttrupstude – anpartshavere får i så fald deres indbetaling tilbagebetalt.

Skulle det uheldige ske, at din Spøttrupstud dør, er du garanteret en ny stud.

2019 er 7. år for projekt ”Scor en stud”, og der er stadig aspekter, vi udvikler i forløbet. Anpartshaverne får naturligvis besked om eventuelle nye tiltag. Følg med på www.scorenstud.dk.

Husk, at du ved at købe en Spøttrupstud gør tre gode ting på samme tid:
 

  • Du er med til at fremme den økologiske tanke, som har fokus på dyrevelfærd, miljømæssig bæredygtighed og natur
  • Du er med til at få afgræsset engene omkring Spøttrup Sø på en naturlig måde uden brug af pesticider eller kunstgødning
  • Du er med til at fremme den kulturhistoriske fortælling om studene ved Spøttrup Borg.­­