Arealerne omkring Spøttrup Sø

Her under ses de arealer, som p.t. indgår i Fonden Spøttrup Studegårds landskabsplejeprojekt.

De skraverede arealer rundt om Spøttrup Sø ejes af Naturstyrelsen Midtjylland, men vi har overtaget landskabsplejen. På nord og østsiden har vi en aftale om afgræsning med en økologisk kvæggård, som har 30-40 kvæg på græs.

På sydvestsiden (fra åen og syd på) har projekt "Scor en stud" 10-15 økologiske sallingstude på græs.

Det røde felt mod sydvest er Fondens egne arealer, som efter høst også bruges til afgræsning i projekt "Scor en stud".

Det er planen, at der på sigt bliver anlagt travestier rundt om hele søen.