Spøttrup Studegård / Væksthus Spøttrup

Der er fri adgang til Væksthus Spøttrup, Søndermarken 1, 7860 Spøttrup.
Vi ligger lige ved siden af Spøttrup Middelalderborg, Spøttrup Kulturhal og Æblepometet.


Vi er i fuld gang med at opbygge stedet. P.t. er følgende faciliteter på plads:


Udsigtstårn m. udsigt over Spøttrup Sø og Limfjorden
2 shelters (flere på vej)
Toiletbygning
Gamle og nye kornsorter præsenteres
Beplantningsområder til fremme af biodiversitet
Bistader og salg af ”forenings”-honning
6 kreaturer af dansk malkerace
2 kaniner med unger (må klappes)
Præsentationer fra egnens ciderklub
Madpakkehus er på vej

358089069_240187888779882_3600665207909382464_n
358089069_240187888779882_3600665207909382464_n
357718124_240187942113210_5749722402656698389_n
357718124_240187942113210_5749722402656698389_n
357763819_240187905446547_76600331230957507_n
357763819_240187905446547_76600331230957507_n
358124254_240187958779875_2057377559449841580_n
358124254_240187958779875_2057377559449841580_n

Væksthus Spøttrup - 26. april 2022

Vær med til at skabe Væksthus Spøttrups fremtid

Kl. 18.00 er der rundvisning på Søndermarken 1, hvor det nye væksthus bliver placeret lige overfor Spøttrup Borg. Bagefter er der samling i Spøttrup KulturHal kl. 19.00 – 21.00. Her fortæller vi sammen med arkitekter og projektudviklere om, hvilke tanker der lige nu er omkring stedet. Samtidig bliver der mulighed for at stille spørgsmål og ikke mindst komme med egne ideer, tanker og visioner. Til sidst er det stiftende generalforsamling for Væksthus Spøttrups Støtteforening.

Der er brug for at samle alle gode kræfter omkring væksthuset, borgen, egnen og vores fælles fremtid. Væksthus Spøttrup er et projekt, hvor der bliver mulighed for at være med på alle mulige måder alt efter interesser, tid og ressourcer. En start kan være at melde sig ind i støtteforeningen, hvilket der også bliver mulighed for på aftenen.

Både rundvisningen og mødet er gratis, og der vil være en let forplejning og kaffe. Bestyrelsen for Fonden Spøttrup Studegård er værter, og der er ikke tilmelding. Mød bare op og tag gerne naboen med.

Fakta:

Væksthus Spøttrup skal fungere som et videns-, inspirations- og oplevelsessted for menneskers brug af jordens ressourcer på et bæredygtigt grundlag og til daglige behov. Væksthuset skal drives og udvikles af frivillige. Det skal have husmandsstedet som historisk og nutidigt omdrejningspunkt for sine aktiviteter og samtidig være tæt forbundet med aktiviteterne udgående fra Spøttrup Borg.

Der fortælles om ideen, og stedet vises frem tirsdag den 26. april. Samtidig er der stiftelse af en ny støtteforening for projektet.

Har du lyst til at være med til at udvikle et helt nyt oplevelsessted ved Spøttrup Borg, der skal fortælle nye historier og give viden videre om borgen, naturen, den grønne omstilling og de mange projekter og produkter der er på Spøttrupegnen? Så er der mulighed for at få mere at vide tirsdag den 26. april.

Væksthus Spøttrup er ejet af fonden Spøttrup Studegård, der stiller stedets bygninger og faciliteter til rådighed. Fonden købte i 2021 Søndermarken 1 med hjælp fra Skive Kommune til formålet. Ejendommen er en del af den velbevarede, historiske husmandsudstykning, der præger landskabet omkring Spøttrup Borg og med jordtilliggender langs borgens arealer og ned til Spøttrup Sø.

Sammen med fonden skal en støtteforening være med til at udvikle og drive de forskellige aktiviteter. Støtteforeningens formål er at yde Væksthus Spøttrup støtte, såvel praktisk som økonomisk. For at opfylde formålet kan støtteforeningen gennemføre egne aktiviteter. Sådanne aktiviteter kan være praktiske arbejdsopgaver, gennemførelse af aktiviteter og afholdelse af arrangementer. Støtteforeningen kan endvidere yde Spøttrup Væksthus bistand i lignende situationer. Støtteforeningens formål er almennyttigt, da foreningen gennem sine aktiviteter skaber grundlag for at støtte Væksthus Spøttrup.

For yderligere oplysninger kontakt: Arne Bisgaard: abisgard@hotmail.com tlf.: 21246648

8. juni 2020 Spøttrup Sø rundt

Spøttrup Sø rundt. Mandag den 8.juni kl. 18.30 går vi rundt om søen. Vi går i mindre grupper de ca. 6,5 km i lidt ujævnt terræn. Mødested ved Spøttrup Kulturhal. Arrangør: Fonden Spøttrup Studegård.

Scor en stud 2020

Konceptet er nu klar til 2020. Vi køber 15 stude, så der er plads til rigtig mange anpartshavere, hvis alle køber en 1/8. Man kan også købe kvarte.

Læs mere om konceptet under "Scor en stud".

Bestilling og betaling er fortsat muligt. Send en mail til finn@fdan.dk.

Spøttrup Sø rundt Nytårsdag 1. januar kl. 14.00

Fælles gåtur på ca. 6 km. En frisk tur til at klare hovedet oven på Nytårsaften. En flot tur rundt om Spøttrup Sø og udsigt til  Spøttrup Borg og det rige fugleliv. Turen er ikke for gangbesværede.
Vi mødes kl. 14.00 ved Spøttrup Kulturhal og slutter i Spøttrup Kulturcafe med kaffe og kage.
Turen og kaffen er gratis. Arr. Spøttrup Kulturhal og Fonden Spøttrup Studegård.

26. april 2020 kl. 14 slippes 15 stude løs. Kom og nyd synet.

Vi mødes ved krydset mellem Vadumvej og Vadum Strandvej, 7860 Spøttrup.

De 15 stude har rigeligt med frisk vand. Vi har i denne varme sommer investeret i et 950 liters anlæg fra det lokale firma, MultiSolar. Græs er der også nok af, så studene trives.